N

Szolgáltatás leírása

Az otthoni szakápolási és hospice ellátási tevékenységünket szervezeti szintű és minőségi változtatások után jelenleg ISO 9001:2001 szabvány alapján működtetjük. Nógrád megye szinte valamennyi településén látunk el betegeket, a hospice ellátást pedig Hatvanban is biztosítani tudjuk.

Az otthoni szakápolás eredményes működtetése alapozta meg a hospice ellátás sikeres elindítását és a tapasztalatok azt mutatják, hogy az otthonápolásban elnyert bizalmi tőkét – melyet az ellátott betegektől, a hozzátartozóktól és a velünk kapcsolatba lépő orvosoktól kaptunk – a hospice ellátásban is kamatoztatni tudjuk.

Munkánk során elsődlegesnek tartjuk, hogy a betegek és a hozzátartozók elégedettek legyenek tevékenységünk színvonalával, rugalmasságával. A velünk kapcsolatban álló és kapcsolatot felvevő orvosok pedig bizonyítva lássák: olyan cég vagyunk, amelyben nem véletlenül bíztak, amelynek tagjai a betegek érdekeit szem előtt tartva és az orvossal együttműködve végzik munkájukat. Célunk a betegek életminőségének javítása, testi, lelki igényeinek minél színvonalasabb kielégítése, a betegség által a hozzátartozókra rótt teher enyhítése.

Szolgálatunk dolgozói magasan képzett szakemberek: mentőtisztek, gyógytornászok, szakápolók, logopédus, a hospice teamban tevékenykedik pszichológus, dietetikus és lelkész is, akik mindannyian magukénak vallják az alábbiakat

„Az ápoló legyen józan, becsületes és megvesztegethetetlen,
legyen igazmondó és megbízható,
legyen pillanatra pontos és hajszálig rendes,
gyorskezű, de nem kapkodó,
szelíd, de nem lassú,
nyájas de nem fecsegő,
tapintatos de sohasem tétovázó,
legyen derűs és bizakodó,
tiszta saját személyében és tisztaságot teremtő a beteg körül
legyen szíves és szolgálatkész, a betegre gondoljon és nem önmagára!”
(Florence Nightingale)

Otthoni szakápolás keretében a következő ellátások vehetők igénybe: 

 • szondán át tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó ápolás, illetve ezek megtanítása,
 • tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, illetve ezek megtanítása,
 • katéterezés, illetve hólyagöblítéshez kapcsolódó ápolás,
 • intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz nem szájüregen történő gyógyszer beadáshoz kapcsolódó ápolás,
 • baleseti vagy műtétek utáni ápolás, és korlátozott önellátás esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése,
 • műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása,
 • sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelése
 • szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után,
 • dekubitálódott területek, fekélyek ápolása,
 • betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó ápolás keretében:
  • gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása,
  • mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása,
  • hely- és helyzetváltoztatás segítése.
 • szükség szerinti, kiegészítő speciális eljárások:
  • UH inhalálás, légzésterápia,
  • szívó alkalmazása,
  • oxigénterápia.
 • tartós fájdalomcsillapítás,
 • beszédterápia a beteg állapotától függően,
 • gyógytorna,
 • elekroterápia,
 • otthoni parenterális (nem szájüregen keresztül történő) táplálás végzése kizárólag krónikus bélelégtelenségben szenvedő betegek esetében, szükség esetén dietetikus bevonásával.

Egyszerre legfeljebb 14 vizit (napi 1) rendelhető, azonban ismételt orvosi vizsgálatot követően, új elrendelő lap alapján az első elrendeléstől számított 12 hónapon belül további három alkalommal, összesen 56 vizit mértékéig rendelhet el folyamatos ápolást a háziorvos, azzal, hogy ha napi többszöri látogatás szükséges, az akkor is csak egy vizitnek számít.

Otthoni hospice ellátás keretében a következő ellátások vehetők igénybe:

 • alap- és szakápolási tevékenységek
 • tartós fájdalomcsillapítás szakápolói feladatok
 • gyógytorna
 • gyógykezelés természetes eszközökkel (fizioterápia)
 • szociális tevékenységek szervezése
 • diétás gondozás, tanácsadás
 • mentálhigiénés gondozás, tanácsadás (ideértve a családtagok, közvetlen gondozásban résztvevők felkészítését a hospice ellátásra)
 • gyógyszerelés tervezése, ellenőrzése

A szolgáltatásokat a beteg háziorvosa rendeli el, valamennyi fenti esetben legfeljebb 50 napra, de ismételt orvosi vizsgálat alapján – új elrendelő lap kitöltésével – további két alkalommal ismételten elrendelhető. 

Betegjogi képviselő:

Balázs János

janos.balazs@ijb.emmi.gov.hu
+36 20 4899 526

szechenyi2020-logo